top of page

Zvířátkotoč

...představení se připravuje...
PREMIÉRA duben 2024

"Přítel je ten, kdo vám dává úplnou svobodu být sám sebou."

Jim Morrison

Ó jé, z nejlepšího pouťového kolotoče se ztratila zvířátka! "Pročpak to?", diví se přísný Principál. "Na co teď budu pyšný, když už nemám ten nejlepší kolotoč?" 

Nu, nelaskavý Principále, zeptej se svého srdce. Že od něj nemáš klíč? Třeba ho mají děti, a když je poprosíš o pomoc...

Veselé i dojemné putování provází děti nejen vztahem k hudbě, ale také vztahem k přírodě a všem jejím tvorům.

 

bottom of page